Giá trị cốt lõi

 

Nhân: R.HOMES xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; coi trọng nhân viên của mình; Tạo dựng môi trường làm việc công bằng, chính trực và nêu cao sức mạnh đoàn kết

 

Nghĩa: chúng tôi không chỉ phát triển tổ chức của mình mà còn giúp phát triển cộng đồng, mang lại những giá trị cho mọi người xung quanh

 

Lễ: đối với khách hang chúng tôi tuyệt đối tôn trọng, tin tưởng; hành xử lễ phép, chu đáo, nhiệt tình, tận tâm

 

Trí: R.HOMES coi trọng sự sáng tạo, đổi mới trong tổ chức; đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm; dám đương đầu với mọi thách thức

 

Tín: R.HOMES bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết với khách hàng và đối tác

                                                                                                                                                       R.HOMES - Furniture For Luxury Homes

Bình luận